Cré na Cille

Aithris i ndeich n-eadarlúid a thug léargas eile ar fad ar shaol na Gaeltachta seachas an 'idil thuaithe' a facthas le leathchéad bliain riomhe sin i litríocht na hAthbheochana, Mar shraith se chomráite idir na mairh a aithrisítear an scéal, scéal a chuireann síos ar shaol an nua-adhlactha, Caitríona Pháiidín, ags ar an naimhdeas saoil a bhí idir í féin agus a deirfiúr, /neil, atá fós ina steillbheatha. Tá an t-éad agus an cháiríneacht, an spíd aagus an ghangaid phearsanta le fáil ina n-orlaí síos tríd an leabhar. Ina measc siúd a bheas páirteach sa léiriú seo, tá Macdara Ó fátharta and Bríd Ní Neachtain.

Cré na cille, Mártín Ó Cadhain's first novel remains one of the high points of literature in modern Irish. Featuring Macdara ÓFátharta and Bríd Ní Neachtain